Monthly Archives: April 2016

websearch

webSearch20160421.jpg

Advertisements

Tertze

«Nu doar stilul şi motivele diferă pe axa cuprinsului. Diversitate avem şi în privinţa dozajului dramatic: unele povestiri respectă schema clasică (cu punctul culminant înspre final), altele curg într-o diluare calină, cu accent pe o umanitate adiacentă (sau substituentă) climaxului.»

«Recenzând prima carte din triadă (Întoarcerea fratelui risipitor), un cronicar tânăr găsea inspirat sintagma “vitalitate nostalgică“. Pentru a doua (DonQuijotisme AntropoLexice) eu propuneam cheia “inteligenţă naivă“. La cartea de faţă rămân oarecum pe linia paradoxului (însă nemaicomprimându-l în două cuvinte): nu ne uimeşte prin vreo fantezie debordantă (nu e cazul, ori genul), ci printr-o funcţionalitate extremă a imaginaţiei (aspect revelat în scenele culminante din reinterpretările de balade). De altfel autorul pare conştient de propriile limite în privinţa fanteziei, şi poate că aici avem şi cheia cu care să descifrăm titlul, ‘Ficţiuni secunde’.» (B. Lăzău)